top of page

Telemedicína

Telezdravie        

30min $80  REZERVUJTE SI TERAZ 

 

Táto služba je určená pacientom, ktorí chcú získať pohľad na svoje zdravotné ťažkosti z hľadiska čínskej medicíny z pohodlia svojho domova. Táto služba Vám umožní sa spojiť prostredníctvom videokonferencie s p. doktorkou Kajima po vyplnení zdravotného dotazníka. Po zaslaní žiadosti o objednanie tejto služby obdržíte ďalšie inštrukcie ohľadne dotazníka a stanovenie termínu videokonferencie. Počas videokonferencie získate diagnózu podľa čínskej medicíny a odporúčanie vhodných byliniek, resp. výživových doplnkov na Vašu chorobu. P. doktorka Kajima Vám takisto poradí, aké terapie by Vám mohli pomôcť, a ako zmeniť svoju životosprávu a životný štýl, aby ste dosiahli dlhodobé zlepšenie Vášho zdravotného stavu na základe celostného prístupu k zdraviu podľa čínskej medicíny. Budete mať možnosť pýtať sa otázky a prediskutovať Vaše obavy o zdravie, či už chcete obohatiť Vašu súčasnú liečbu alebo Vaše zdravie posilniť čínskou medicínou. Upozorňujeme, že cena služby nezahŕňa cenu tovaru, byliniek alebo iných výživových doplnkov. Táto služba má čisto konzultačný charakter a nenahrádza úplnú zdravotnú prehliadku alebo diagnostiku, ktorá vie lekár urobiť len pri osobnom styku s pacientom.

Telezdravie      

15min $40  REZERVUJTE SI TERAZ

Táto služba je určená existujúcim ale nie novým pacientom, ktorí sa chcú doliečiť podľa ich súčasného liečebného plánu podľa čínskej medicíny alebo majú otázky ohľadne výsledkov z laboratórnych testov, napr. krvných alebo hormonálnych testov. Prostredníctvom tejto služby sa môžete spojiť s p. doktorkou Kajima diaľkovo cez videokonferenciu a získať odpovede na Vaše otázky, napr. či potrebujete termín u špecialistu, výživové doplnky, bylinky alebo prekonzultovať Vaše obavy z užívania predpísaných liekov.

Liečebný plán podľa čínskej medicíny

$250  REZERVUJTE SI TERAZ

Táto služba je určená pacientom, ktorí chcú porozumieť ich zdraviu z hľadiska čínskej medicíny. Po zaslaní žiadosti o objednanie tejto služby obdržíte ďalšie inštrukcie ohľadne potrebných informácií o Vašom zdraví, aby p. doktorka Kajima mohla pre Vás vypracovať individuálny plán liečby zameraný na Váš hlavný zdravotný problém. Plán je niekoľko-stranový dokument, ktorý zahŕňa diagnózu, vrátane vysvetlenia, výživové poradenstvo, cvičenie, návrh na bylinkové receptúry, príp. výživové doplnky podľa čínskej medicíny a najnovšieho vedeckého výskumu pre uvedené návrhy. K písomnému plánu liečby takisto získavate 20-minútovú konzultáciu prostredníctvom video konferencie, v rámci ktorej budete mať príležitosť pýtať sa otázky k plánu, resp. Vášmu zdraviu. Ak p. doktorke Kajime poskytnete zoznam Vašich terajších liekov a výživových doplnkov, tak preverí Pre Vás ich možné interakcie a kontraindikácie na základe súčasných dostupných údajov o nich. Mnohokrát sa stáva, že pacienti užívajú výživové doplnky v nesprávnych dávkach alebo kombináciách s liekmi alebo inými doplnkami bez odbornej rady v domnení, že robia niečo dobré pre svoje zdravie, ale nie je vždy tomu tak.

 

bottom of page