top of page
Lucia%20Professional%20Profile%202018_ed

Dr. Lucia Kajima, DAOM, L.Ac.

Moja filozofia

Filozofia klinickej praxe p. doktorka Kajima je založená na integrovanej starostlivosti

o pacienta efektívne a bezpečne buď na klinike alebo priamo doma. Mobilná prax p. doktorky Kajima je obzvlášť užitočná pre pacientov, ktorých zdravotný stav im sťažuje odchod z domu. Jej pacienti si vyberajú svoj rozvrh a spolupracujú s ňou na zlepšení ich zdravia. Jej prax kladie dôraz na riešenie hlavných zdravotných problémov pacienta a na prevenciu chorôb. Väčšina z jej pacientov trpí neurologickými problémami a súčasne sú aj pod dohľadom iných lekárov a špecialistov. 

 

Vo svojom terapeutickom prístupe sa p. doktorka Kajima čerpá zo svojho multidisciplinárneho vzdelania a špecifických techniky pre neurologické problémy založené na tradičnej čínskej a japonskej medicíne, biomedicíne a dôkazoch

z moderného výskumu. Jej hlavnou liečebnou modalitou je akupunktúra, vrátane akupunktúry hlavy a elektroakupunktúry, ktorú sprevádza rehabilitačná technika čínskej medicíny ,,dao jin," akupresúra, bylinkové receptúry a výživové doplnky, výživové poradenstvo podľa čínskej medicíny, cvičenie, preventívna starostlivosť

o zdravie a úprava životného štýlu. P. doktorka Kajima lieči pacientov holisticky

s cieľom zlepšiť ich kvalitu života. Podľa potreby spolupracuje aj s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Najlepšou medicínou je preventívna starostlivosť o zdravie a v súčasnosti mnoho vedeckých štúdií poukazuje na doplnkovú, integrovanú a čínsku medicínu na prevenciu proti kardiovaskulárnym ochoreniam, neurodegeneratívnym poruchám a iným zdravotným problémom. V skutočnosti veľa zdravých pacientov hľadá účinné spôsoby ako akupunktúra a tradiččínska medicína na znižovanie stresu a udržiavanie zdravia, aby predišli ochoreniu spôsobenému akupunktúrou a čínskou medicínou.

 

P. doktorka Kajima Vás stretne na Vašej púti k lepšiemu zdraviu. Je pripravená Vás počúvať a pomôcť Vám dosiahnuť Vaše zdravotné ciele.

bottom of page