top of page

Bezpečnostné opatrenia proti COVID-19

pri návšteve ordinácie

Close-up. Woman in white protective suit
Sanitizing Products

Pre bezpečnosť našich pacientov Lubene momentálne neposkytuje žiadne terapeutické masáže a pri liečbe čínskou medicínou postupuje podľa nasledujúceho protokolu:

1. Všetci pacienti musia pri objednaní termínu vyplniť formulár COVID-19 Screening Questionnaire a poslať ho na emailovu adresu lkajima@lubene.com.

 

2. Žiadame pacientov, aby na termín prišli sami a pri príchode do budovy zazvonili Lubene, aby mohli vstúpiť do budovy. V ordinácii bude vždy len jeden pacient v daný termín.

 

3. Pred vstupom do ordinácie si pacienti musia vydezinfikovať ruky a na tvár si založiť masku, ak ju už nenosia. Svoje osobné veci si nechajú v čakárni, kde si na topánky navlečú návleky.

4. V ošetrovni si pacient ľahne alebo sadne na posteľ. Posteľ je prikrytá jednorázovou plachtou a medzi jednotlivými pacientami sa dezinfikuje. Všetky prikrývadlá a obliečky sú len na jedno použitie.

5. Akupunkturista má oblečený ochranný plášť, jednorázové rukavice a tvár má ochránenú respirátorom typu N95. Akupunkturista používa pri práci pre všetky pomôcky čisté pole a postupuje podľa procedúr a hygienického protokolu pre akupunktúru, bankovanie, moxovanie a iných procedúr podľa posledného vydania Manuálu čistých procedúr pre akupunkturistov. Všetky pracovné pomôcky a zariadenia sa po použití adekvátne sterilizujú, vyčistia alebo vyhodia.

 

6. Pred vpichom ihly akupunkturista najprv ošetrí akupunktúrny bod 70%-ným izopropyl alkoholom. Na tradičnú akupunktúru sa používajú jednorázové sterilné ihly. Na kontaktnú akupunktúru bez vpichu podľa japonského štýlu akupunktúry sa ihly ošetria UV žiarením. Na konci terapie akupunktúrou sa ihly vyberú z bodov a zahodia sa do nádoby pre ostré predmety a akupunkturista zastaví krvácanie z bodov, ak je to potrebné.

7. Po ošetrení sa pacient vráti do čakráne, kde si vyzdvihne svoje osobné veci. Takisto si zovlečie návleky a ruky si opäť pri odchode vydezinfikuje.

8. Po návšteve každého pacienta sa všetky kľučky a priestor na sedenie utrú dezinfekčnou utierkou.

Bezpečnostné opatrenia proti COVID-19 pri návšteve pacienta doma

Home Decor

Lubene momentálne neposkytuje žiadne terapeutické masáže alebo kontaktnú akupunktúru počas návštev pacientov doma a postupuje podľa nasledujúceho protokolu:

1. Všetci pacienti musia pri objednaní termínu vyplniť formulár COVID-19 Screening Questionnaire a poslať ho na emailovu adresu lkajima@lubene.com.

 

2. Akupunkturista pri príjazde k pacientovi nosí respirátor tpyu N95.

 

3. Pri vstupe do pacientovho príbytku si akupunkturista navlečie na topánky návleky a vydezinfikuje si ruky.

4. V ošetrujúcej miestnosti si akupunkturista oblečie ochranný plášť, opäť si vydezinfikuje ruky, pripraví si čisté pole pre svoje pomôcky a navlečie si jednorázové rukavice.

 

5. Tak ako pri návšteve v ordinácii aj pri návštevách doma akupunkturista postupuje podľa procedúr a hygienického protokolu pre akupunktúru, bankovanie, moxovanie a iných procedúr podľa posledného vydania Manuálu čistých procedúr pre akupunkturistov. Všetky pracovné pomôcky a zariadenia sa po použití adekvátne sterilizujú, vyčistia alebo vyhodia. Postup pre vpichovanie ihly si prosím pozrite v bode 6 protokolu pre termín na klinike. Kontaktná akupunktúra nie je dostupná počas návštev pacientov doma  kvôli neprítomnosti UV-C dezinfekčného zariadenia pre kontaktné ihly.

6. Po ošetrení si akupunkturista vyzlečie ochranný plášť a umiestni ho do tašky na bielizeň, utrie použité povrchy dezinfekčnou utierkou, zahodí použité rukavice, vydezinfikuje si ruky a oddíde.

bottom of page